Noot: De omzetbelastingschuld die ontstaat als gevolg van parate executie door de pandhouder levert geen boedelschuld op in faillissement

31-01-2018

Voor INS Updates Insolventierecht 2018, nr. 21 schreven Frank Nowee en Margreet Eveleens een noot bij het arrest van de Hoge Raad d.d. 15 december 2017 (Roeffen q.q. / Ontvanger). Zij vinden dat de Hoge Raad met dit arrest een heldere en eenduidige oplossing heeft geboden voor de btw-problematiek, maar achten de redenering van de Hoge Raad juridisch niet juist.

Download als pdf

Specialist(en)