Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2017

01-07-2018

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) van juli 2018 (TBR 2018/104) schreef Monique samen met haar oud kantoorgenoten de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2017. In de kroniek wordt, zoals ook in voorgaande jaren, de belangrijkste onteigeningsjurisprudentie uit het jaar 2017 besproken. In de kroniek komt eerst het onteigeningsprocesrecht aan de orde. Daarna wordt de rechtspraak die betrekking heeft op de schadeloosstelling besproken. Daarbij komen aan de orde de waarderingsmethodiek, eliminatie, inkomensschade en bijkomende schade, bijzondere geschiktheid en waardevermindering van het overblijvende.

Download als pdf

Specialist(en)