Koop van een onroerende zaak: voorkom verrassingen achteraf

20-12-2019

In Juridisch up to Date (JutD), 2019-0155, schreef Mirte Beker het artikel 'Koop van een onroerende zaak: voorkom verrassingen achteraf'. Iedere dag worden er huizen en bedrijfspanden gekocht en verkocht.
Het komt geregeld voor dat een gekochte onroerende zaak niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daar ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst van had. Zo kan in de onroerende zaak asbest blijken te zitten of kan de directe omgeving van de onroerende zaak van gedaante (gaan) veranderen. Kan de koper in een dergelijk geval met een beroep op dwaling nog van de koop af? Bij de beantwoording van die vraag staan doorgaans de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper lijnrecht tegenover elkaar. In dit artikel bespreekt Mirte hoe deze plichten zich anno 2019 tot elkaar verhouden.

Download in pdf