Illegale adoptie. Is er reden om een uitzondering te maken op de verjaringstermijn van twintig jaar?

13-12-2020

Voor het Tijdschrift Rechtspraak Familierecht (RFR), aflevering 1, jaargang 2021 schreef Karlijn Hageraats-Bouwens een artikel over een uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin door de rechtbank werd bepaald dat de vordering tot schadevergoeding vanwege een illegale adoptie was verjaard.

De vrouw was in 1992 onder dubieuze omstandigheden geadopteerd uit Sri Lanka. De vrouw vorderde een schadevergoeding van de Nederlandse overheid. De rechtbank concludeerde dat het beroep op verjaring door de Staat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar was. Hoezeer vanuit oogpunt van individuele gerechtigheid ook moeilijk aanvaardbaar, prevaleert volgens de rechtbank de rechtszekerheid boven de rechtsbescherming waarop de vrouw aanspraak maakt. De vorderingen van de vrouw worden afgewezen.

Download in pdfSpecialist(en)