Het lot van huurders bij gedeeltelijke verkoop van het gehuurde

03-11-2017

In Juridisch up to Date (JutD) 2017/0130, schreef Lily Ginsberg het artikel 'Het lot van huurders bij gedeeltelijke verkoop van het gehuurde'.

De wet bepaalt dat, indien een zaak verhuurd is, de rechten en verplichtingen van de eigenaar/verhuurder overgaan op de verkrijger bij verkoop van "de zaak" waarop de huurovereenkomst betrekking heeft. Huurder mag dan gewoon gebruik blijven maken van de zaak. Maar wat nu als slechts een gedeelte van die verhuurde zaak wordt verkocht? Wat is het rechtsgevolg van deze gedeeltelijke overdracht. Krijgt de huurder in dat geval te maken met twee verschillende verhuurders, ieder voor zijn eigen gedeelte? En aan wie moet de huurder in een dergelijke situatie de huur betalen? De Hoge Raad beantwoordde die vragen op 6 oktober 2017.

Download in pdf

Specialist(en)