Governance van zorginstellingen

26-12-2015

In Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 nr. 7088 schreef Christian Huiskes het artikel ‘Governance van zorginstellingen’. 

In de zorg wordt ‘good governance’ – oftewel goed bestuur en toezicht – direct in verband gebracht met de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg. De gedachte is dat het voor een goede, veilige en continue zorgverlening cruciaal is dat er binnen de organisatie van zorginstellingen voldoende ‘checks and balances’ zijn. Een optimale inrichting van het bestuur, het (interne) toezicht daarop en ook de betrokkenheid daarbij van direct belanghebbenden bij de zorginstelling moeten waarborgen dat bestuurders en (interne) toezichthouders (i) zich verantwoordelijk voelen voor goede, veilige en continue zorgverlening, (ii) weten wat er in de zorginstelling speelt, (iii) open en transparant zijn over fouten en misstanden, ook naar de buitenwereld toe en (iv) weten dat zij aangesproken en afgerekend worden op falend bestuur en toezicht. 

Van oudsher hebben veel zorginstellingen de rechtsvorm van de stichting. De laatste jaren maken zorginstellingen echter ook steeds vaker gebruik van andere rechtsvormen, zoals de coöperatie, de bv en de nv. Bijvoorbeeld als samenwerkingsvorm tussen eerste- en/of tweedelijnszorgverleners. Maar ook als samenwerkingsvorm tussen medisch specialisten sinds de invoering per 1 januari 2015 van een integrale bekostiging in de medische specialistische zorg. De verwachting is dat deze groei zal doorzetten, temeer waar er op dit moment een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ligt dat gereguleerde winstuitkeringen mogelijk wil maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg in de rechtsvorm van een coöperatie, bv of nv.

Download als pdf

Specialist(en)