Waar is het voertuig van gefailleerde gebleven? Europese voorstellen om de opsporingsbevoegdheden van insolventiefunctionarissen te versterken

09-05-2023

In Herstructurering & Recovery Online (HERO 2023 / P-015) schreef Margreet Eveleens-van der Zwaag het artikel 'Waar is het voertuig van gefailleerde gebleven? Europese voorstellen om de opsporingsbevoegdheden van insolventiefunctionarissen te versterken'. 

Hoe kunnen grensoverschrijdende faillissementen efficiënter worden afgewikkeld? Over die vraag wordt in Brussel al lang nagedacht. In december 2022 heeft dit proces geresulteerd in de presentatie van een voorgestelde richtlijn tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht (de ‘Richtlijn’). De Richtlijn beoogt enkele verschillen tussen nationale insolventiewetgeving weg te nemen en zo (onder meer) investeringen over de lidstaatgrenzen aantrekkelijker te maken. 

In dit artikel gaat Margreet nader in op het deel van de Richtlijn dat bepalingen voorstelt op het gebied van asset tracing.

Download in pdf

Specialist(en)