Enige beschouwingen omtrent de ‘403-verklaring’

02-07-2015

In Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2015, nr 2 schreef Christian Huiskes het artikel ‘Enige beschouwingen omtrent de ‘403-verklaring’. In dit artikel wordt mede aan de hand van enkele recente uitspraken nader ingegaan op de materiele en temporele reikwijdte, alsook de civielrechtelijke kwalificatie van de hoofdelijke aansprakelijkheid die voor een (consoliderende) moedermaatschappij voortvloeit uit een door haar gedeponeerde 403-verklaring. Daarnaast wordt ook nader ingegaan op enkele problemen waarmee de moedermaatschappij kan worden geconfronteerd indien zij haar aansprakelijkheid uit hoofde van de 403-verklaring (volledig) wenst te beëindigen. 

Download als pdf

Specialist(en)