Is een uithuisplaatsing een toegelaten middel om wangslijm af te nemen in verband met een afstammingsonderzoek?

04-05-2020

Voor het Tijdschrift Rechtspraak Familierecht (RFR), aflevering 4, jaargang 2020 schreef Karlijn Hageraats-Bouwens een artikel over een uitspraak van het Hof Den Haag van 15 januari 2020, waarin door het Hof werd bekeken of een machtiging uithuisplaatsing een toegelaten middel is om verplicht wangslijm af te nemen in verband met een afstammingsonderzoek. Aangezien is gebleken dat de moeder niet aan een DNA-test en statusvoorlichting voor het minderjarige kind wil meewerken, acht het hof een machtiging tot uithuisplaatsing met als doel om een DNA-test te kunnen bewerkstelligen in het belang van het kind. Hierbij neemt het Hof in aanmerking dat steeds sprake is van een ontkennende en weigerachtige houding van de moeder. Het recht van het kind op kennis over haar afstamming prevaleert in dit geval boven het recht op ‘family life’ dat de minderjarige al met de moeder heeft.

Download in pdf

Specialist(en)