Een beetje beletten bestaat niet

08-05-2016

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 27 schreef Gert Jan Boeve het artikel 'een beetje beletten bestaat niet', over opschortende voorwaarden naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad.

Een voorwaarde geldt als vervuld wanneer de partij die belang heeft bij het beletten van het vervullen van een opschortende of ontbindende voorwaarde, het vervullen van de voorwaarde belet. Een voorwaarde geldt als niet-vervuld wanneer de partij die belang heeft bij het teweegbrengen van het vervullen van een dergelijke voorwaarde, het vervullen van de voorwaarde teweegbrengt. Uit het arrest van de Hoge Raad lijkt te volgen dat “een beetje” beletten of teweegbrengen niet mogelijk is.

Download in pdf

Specialist(en)