De verkoop van klantenbestanden door de curator

01-02-2018

In Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) 2018/9 schreef Marisanne Martens het artikel ‘De verkoop van klantenbestanden door de curator. Een confrontatie van het insolventierecht met het privacyrecht.’

Wanneer een curator een klantenbestand bestaande uit persoonsgegevens van natuurlijke personen verkoopt, dient hij rekening te houden met de regelgeving op het gebied van het privacyrecht. Vanaf 25 mei 2018 wordt het privacyrecht beheerst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze bijdrage onderzoekt Marisanne in hoeverre een curator, gelet op de AVG, het klantenbestand van een failliet mag verkopen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verkoop van het klantenbestand in het kader van een doorstart en de verkoop van het klantenbestand als los activum. De mogelijke gevolgen van een schending van het privacyrecht worden eveneens besproken.

Download als pdf

Specialist(en)