De (schone) schijn van volmachtverlening

31-03-2017

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2017, nr. 27 (aflevering 7), schreef Gert Jan Boeve het artikel
‘De (schone) schijn van volmachtverlening’.

In dit artikel wordt ingegaan op het verlenen van een volmacht. Met een volmacht verleent de volmachtgever aan de gevolmachtigde de bevoegdheid om namens hem rechtshandelingen te verrichten.

Deze volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. In sommige gevallen zou ook uit de feiten en omstandigheden een volmachtverlening kunnen worden afgeleid, terwijl de pseudo-volmachtgever het bestaan van de volmacht ontkent. Voor zover echter de wederpartij op grond van verklaringen of gedragingen van de pseudo-volmachtgever heeft aangenomen en redelijkerwijze mocht aannemen dat een volmacht was verleend, kan de volmachtgever op de onjuistheid van die veronderstelling geen beroep meer doen. Dat wordt de schijn van volmachtverlening genoemd. Twee recente arresten van 3 februari 2017 van de Hoge Raad geven aanleiding nader op deze schijn van volmachtverlening in te gaan.

Download in pdf

Specialist(en)