De patiënt of cliënt inzetten voor hand- en spandiensten is tuchtrechtelijk verwijtbaar

20-04-2020

Een goede verstandhouding met de patiënt of cliënt is voorwaarde voor kwalitatief goede zorg. “Er zijn voor de patiënt” en “de cliënt nabijheid bieden” zijn formuleringen die veel langskomen in de zorg. Daarbij is het wel van belang de professionele distantie te bewaken. De meeste hulpverleners voelen dat goed aan, maar een enkeling niet.

In het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR) 2020, aflevering 2 (p. 204 – 212), schreef Sebastiaan Garvelink een annotatie over de tuchtrechtelijke ongelukken die kunnen gebeuren wanneer de hulpverlener de patiënt of cliënt gaat zien als huisvriend, klusjesman of zakenpartner.  

Download in pdf

Specialist(en)