De matiging van contractuele boetes

26-03-2018

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018, nr. 16 schreef Marisanne Martens het artikel ‘De matiging van contractuele boetes’. In dit artikel wordt het arrest van de Hoge Raad van 16 februari 2018 (Protec/Easystaff) besproken, waarin de maatstaf voor matiging van contractuele boetes wordt bevestigd en de motivering door de rechter van een oordeel daaromtrent aan de orde wordt gesteld. In het artikel wordt ook meer in het algemeen stilgestaan bij het leerstuk van matiging.

Download als pdf

Specialist(en)