De koper moet de non-conformiteit deugdelijk bewijzen

09-07-2019

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2019/51 schreef Gert Jan Boeve het artikel ‘De koper moet de non-conformiteit deugdelijk bewijzen’. 

Na cassatie en verwijzing door de Hoge Raad, wees het hof te Amsterdam eindarrest in een zaak over gebrekkige tomaten, waaruit opnieuw blijkt hoe zeer het van belang is dat de koper concreet stelt wat het gebrek van een product is, dat dit gebrek voor de risico-overgang bestond en dat dit gebrek in causaal verband staat met de schade, alsook dat het uiterst relevant is dat de koper het bestaan van dit gebrek ten tijde van de aflevering kan bewijzen. Het arrest van de Hoge Raad werd destijds in Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2015/33 besproken. In deze bijdrage het vervolg. 

Download als pdf

Specialist(en)