Boedelschulden zonder actief handelen van de curator - is het hek van de dam?

04-11-2021

In Herstructurering & Recovery Online (HERO) 2021 / P-045, schreven Margreet Eveleens-van der Zwaag en Daniël Schuilwerve het artikel 'Boedelschulden zonder actief handelen van de curator - is het hek van de dam?'

Als een onderneming milieunormen schendt, bijvoorbeeld door water of grond te vervuilen, kan dat voor aanzienlijke kosten zorgen. De handhavende instanties proberen deze kosten ten laste van de veroorzaker te brengen. Maar wat gebeurt er als de onderneming inmiddels failliet is verklaard?

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat de milieurechtelijke lasten in dat geval aan de curator in zijn hoedanigheid kunnen worden opgelegd. Aan dat leerstuk heeft de Hoge Raad recent toegevoegd dat de schulden die voortvloeien uit die lasten kwalificeren als boedelschulden in het faillissement. In dit artikel worden de gevolgen van deze vaststelling door Margreet en Daniël geanalyseerd.

Download in pdf

Specialist(en)