Besluitvorming over de luchthavens in Nederland: in vogelvlucht

21-08-2019

In Milieu en Recht (M en R) 2019/64 publiceerde Monique Rus het artikel ‘Besluitvorming over de luchthavens in Nederland: in vogelvlucht’. Zij bespreekt het wettelijk kader zoals dat sinds 2009 geldt en de gevolgen daarvan voor de rechtsbescherming van omwonenden. Daarbij komen de belangrijkste milieueffecten van het luchtzijdige gebruik van een luchthaven aan de orde en andere besluiten in relatie tot het luchthavenbesluit.

Download als pdf

Specialist(en)