Bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie door de aanbestedende dienst: Een kwestie van balans

07-02-2022

Voor het Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteun nummer 1, februari 2022 (TA 2022/1) schreef Julia Krijbolder, samen met Willemijn Oudenaarden, het artikel 'Bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie door de aanbestedende dienst: Een kwestie van balans'.

De basis van het artikel is een arrest van het Hof van Justitie van de EU (‘HvJ’) van 7 september 2021. In dit arrest heeft het HvJ zich uitgelaten over hoe een aanbestedende dienst dient om te gaan met vertrouwelijke informatie van een inschrijver en wat de rol van de rechter hierbij is. Specifiek gaat het om het geval dat een inschrijver een verzoek om informatie doet bij de aanbestedende dienst over een concurrent inschrijver. Julia en Willemijn bespreken de kern van dit arrest en kijken hoe dit zich vertaalt voor de Nederlandse aanbestedingspraktijk. Hierbij wordt ook wordt aandacht besteed aan de Wob.

Download als pdf

Specialist(en)