Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Deliveroo: zorgen over bezorgen

02-01-2020

In Tijdschrift Conflicthantering (TC) 2019, nr. 6 schreef Wouter van der Boon het artikel ‘Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Deliveroo: zorgen over bezorgen.’

November 2017 besloot Deliveroo om haar bezorgers niet meer als werknemer te contracteren, maar met hen een overeenkomst van opdracht te sluiten. Zijn deze bezorgers ineens ondernemer of moet Deliveroo ze toch als werknemer behandelen? Hierover zijn zelfs de rechters van de rechtbank Amsterdam het niet met elkaar eens.

De rechtbank Amsterdam heeft een tweetal uitspraken gewezen, waarin Deliveroo zowel gelijk als ongelijk heeft gekregen. In dit artikel behandelt Wouter deze twee uitspraken en staat hij stil bij de gevolgen van de ontstane onzekerheid. 

Download als pdf

Specialist(en)