Appt u een woning gekocht?

29-05-2018

In Juridisch up to Date (JutD) 2018, nr. 10 schreef Romy Brandriet het artikel ‘Appt u een woning gekocht?’.

Na onderhandelingen over een te (ver)kopen woning, hebben koper en verkoper per WhatsApp contact over de ondertekening van de concept-koopovereenkomst. Verkoper heeft een WhatsApp-bericht naar koper verstuurd met de mededeling dat koper de koopovereenkomst een dag later ondertekend zal ontvangen. Het WhatsApp-bericht van verkoper maakt volgens de voorzieningenrechter geen deel uit van het door de koper ondertekende concept voor de koopovereenkomst en vormt ook geen (elektronische) ondertekening door verkopers.

In dit artikel gaat Romy nader in op het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW en de elektronische handtekening.

Download als pdf