Annotatie: ‘Hóe proactief moet een (potentiële) inschrijver zijn?’

28-09-2017

In Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) 2017, aflevering 6, (JAAN 2017/214), schreef Willemijn Oudenaarden de noot ‘Hóe proactief moet een (potentiële) inschrijver zijn?’.
In deze noot wordt aan de hand van een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts van 24 april 2017  ingegaan op de vraag hoe de van inschrijvers verlangde proactiviteit zich verhoudt tot het recht van inschrijvers op effectieve rechtsbescherming en of een clausule in de aanbestedingsstukken, die bepaalt dat een inschrijver over vermeende onregelmatigheden vóór inschrijving een kort geding moet entameren op straffe van verval van recht, proportioneel en redelijk is.

Download als pdf

Specialist(en)