Aanvullingswet Grondeigendom

17-02-2020

In het Tijdschrift Vastgoedrecht (VGR) 2020, nr. 1 schreef Monique Rus, samen met voormalig collega Frank Mulder, een recensie op het preadvies dat op 29 oktober 2019 is uitgebracht door de Vereniging Bouwrecht over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom. Monique en Frank hebben het preadvies ‘Onteigening in de Omgevingswet’ van prof. Mr. J.A.M.A. Sluysmans besproken.

Sluysmans constateert vier ‘prangende gebreken’. Daarvan springt de beoogde rechtsbescherming in twee instanties tegen de onteigeningsbeschikking wel het meeste in het oog. De keuze van de wetgever voor beroep in twee instanties is van aanvang door velen bekritiseerd, niet in de laatste plaats door de Raad van State. Waarom is beroep in twee instanties mogelijk, terwijl het onderliggende planologische besluit, waar in wezen de keuze al is gemaakt voor een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling en daarmee de mogelijkheid opent van onteigening, rechtstreeks beroep bij de Afdeling wel de norm is.

Het wetsvoorstel Aanvullingswet is op 10 maart jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn (onder meer over het beroep in twee instanties) vragen gesteld door SGP Kamerlid Van Dijk. De minister reageert hier helaas niet op.

Download als pdf

Specialist(en)