Aan de ongerechtvaardigd verrijkte is ook onverschuldigd betaald

30-12-2016

In het Maandblad voor Vermogensrecht (MvV) 2016, nr. 12, schreef Gert Jan Boeve het artikel ‘Aan de ongerechtvaardigd verrijkte is ook onverschuldigd betaald’. Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad d.d. 27 mei 2016, vraagt hij in dit artikel aandacht voor de wellicht ‘gemakkelijkere’ en onbekende mogelijkheid om vergoeding van de waarde van onverschuldigde en naar hun aard niet ongedaan te maken prestaties ex art. 6:210 BW te vorderen, in plaats van schadevergoeding op grond van ongerechtvaardigde verrijking.

De grondslag van onverschuldigde betaling lijkt vanuit processueel perspectief zelfs te prefereren boven de ongerechtvaardigde verrijking.

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 66 schreef Gert Jan Boeve eveneens een bijdrage naar aanleiding van voornoemd arrest.

Specialist(en)