Litigation Valuator ScreenshotLogo Litagation Valuator

Van Benthem & Keulen introduceert het nieuwste in Legal Tech: De Litigation Valuator

Datum: 6 juni 2017

Na de awardwinning VBK Transitie App en de recente introductie van de VBK Dawn Raid Manual komt Van Benthem & Keulen met het nieuwste in Legal Tech: de Litigation Valuator. Hiermee kunnen de advocaten van Van Benthem & Keulen vooraf inzage geven in proces en prijs voor een civiele procedure bij een zakelijk geschil.

De Litigation Valuator is een Legal Tech webapplicatie waarmee de advocaten van Van
Benthem & Keulen (in samenspraak met de klant) de mogelijke processtappen definiëren en de tijdsbesteding stapsgewijs bepalen. De kosten worden automatisch berekend en tegelijkertijd wordt inzichtelijk welk risico Van Benthem & Keulen bereid is te nemen in de betreffende zaak op basis van bijvoorbeeld een fixed fee. Prijszekerheid vooraf is namelijk één van de diensten van het serviceconcept vanDienst.

Legal Project Management

De tool maakt Legal Project Management een stuk eenvoudiger en geeft een cijfermatig en grafisch overzicht van de te nemen processtappen en -activiteiten, inclusief tijdsbesteding en kosten. De tool is inhouse ontwikkeld en wordt in bèta-versie al langere tijd gebruikt.

Marcel Ruygvoorn, partner en advocaat Commercial Litigation en bedenker van de tool: "Uit ons veelvuldige contact met General Counsel blijkt dat transparantie en met name het vooraf inzichtelijk krijgen van de te nemen stappen in een procedure en de kosten daarvan erg op prijs wordt gesteld. Daarnaast wilden wij een tool waarmee wij een onderbouwde alternative fee arrangement (zoals een fixed, blended of capped fee) kunnen afspreken. Wij werken intern al een tijd met een basisvariant van deze tool. Vanwege de positieve resultaten is nu het moment aangebroken om er mee naar buiten te gaan."

Gert Jan Boeve, advocaat Commercial Litigation: "Door het uitvoerig testen en aanpassen hebben wij de tool en de formules kunnen perfectioneren. Daardoor konden wij opschalen naar een Legal Tech applicatie, die het mogelijk maakt om gefundeerde inschattingen van de kosten te maken en het gesprek aan te kunnen gaan over alle elementen van de procedure en eventuele alternative fee arrangements. Met de uitkomst daarvan kan een onderbouwde keuze gemaakt worden voor bijvoorbeeld een hourly of fixed fee, die door een grafisch toegelichte begroting eenvoudig aan bijvoorbeeld een CFO of CEO getoond kan worden. De ondersteunende functie voor Legal Project Management is daarnaast erg welkom."

Johan Koggink, directeur: "Met de Litigation Valuator geven wij een verdere invulling aan de prijszekerheid binnen ons serviceconcept vanDienst en laten wij zien dat wij de partner met commitment willen zijn van ondernemend Nederland. Met deze vorm van Legal Tech komen wij direct tegemoet aan de wens om vooraf inzicht te geven in proces en prijs én bouwen wij aan Big Data om steeds nauwkeuriger voorspellingen te kunnen doen. Legal Tech met direct voordeel voor de markt dus. Voor alle duidelijkheid: net zomin als in de VBK Transitie App worden er geen klantgegevens in de applicatie opgeslagen."

Voor meer informatie of aanvragen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het vanDienst telefoonnummer 030-259 5678, uw advocaat/accountmanager of Murk Vlietstra, marketing manager, T (030) 259 5959 of E murkvlietstra@vbk.nl.