Van Benthem & Keulen continueert haar Legal Partnership met Stichting Medical Business

30-04-2019

In 2018 is Van Benthem & Keulen een samenwerking gestart met Stichting Medical Business. Deze stichting is opgericht door jonge zorgprofessionals met als doel om meer kennis en kunde op te doen over de niet-medische kant van de zorg.

Afgelopen jaar heeft Van Benthem & Keulen haar Legal Partnership ingevuld door een inhoudelijke bijdrage te leveren aan één van de thema avonden middels een presentatie waarbij het delen van juridische (zorg)kennis, gecombineerd met marktkennis en praktijkvoorbeelden centraal stond.

Na een succesvol jaar is besloten de samenwerking en het partnership met Stichting Medical Business ook in 2019 te continueren. Wouter Koelewijn, advocaat en partner Zorg en Sociaal Domein bij Van Benthem & Keulen: “Onze cliënten verwachten steeds meer dat wij niet alleen juridisch op het hoogste niveau adviseren en acteren, maar dat wij ook inzicht hebben in de ontwikkelingen en vraagstukken die spelen binnen de gezondheidszorg. Wij geven hier onder meer invulling aan door permanent met onze (toekomstige) cliënten in dialoog te zijn en de ontwikkelingen binnen de zorg nauwlettend te volgen. Het partnership met Stichting Medical Business sluit volledig aan bij onze strategie en onze ambitie binnen de zorg”.  

Vooruitlopend op het continueren van ons partnership hebben onze zorgadvocaten Annelouk Luigies en Sebastiaan Garvelink op 6 april jl. een presentatie gegeven over ‘Verplaatsing en concentratie van zorg; wat zijn de juridische kaders?’ tijdens de eerste masterclassavond van Medical Business. Het thema van de avond was: ‘Connecting the dots. Hospitals in Transition & Innovation’. Andere sprekers waren Jaap van den Heuvel (bijzonder hoogleraar Healthcare Management en bestuursvoorzitter Rode Kruis Ziekenhuis), Huib Cense (Gastro-intestinaal chirurg en vice-voorzitter FMS) en Jan Anthonie Bruijn (hoogleraar immunopathologie en senator VVD). Wij kijken terug op een geslaagde start van onze samenwerking!