Van Benthem & Keulen breidt zijn expertise en capaciteit binnen de teams Bestuursrecht en Zorg & Sociaal domein verder uit met de komst van Sebastiaan Garvelink

11-03-2019

Per februari 2019 is Sebastiaan Garvelink bij Van Benthem & Keulen in dienst getreden als senior advocaat gezondheidsrecht. Sebastiaan is sinds 2012 actief in de advocatuur, waarbij hij zich vanaf het begin heeft toegelegd op de zorg en het gezondheidsrecht. Hij studeerde rechten en filosofie in Leiden en Berlijn. Voor zijn komst naar Van Benthem & Keulen werkte Sebastiaan ruim 6 jaar bij de marktgroep Zorg van Nysingh in Zwolle.

Sebastiaan is bij Van Benthem & Keulen werkzaam binnen de teams Bestuursrecht en Zorg & Sociaal domein en houdt zich met name bezig met het adviseren, contracteren en procederen voor zorginstellingen en hulpverleners. Aandachtsgebieden zijn onder meer het bestuurlijk gezondheidsrecht, zorgcontractering en financiering, samenwerkingen binnen de zorg, intern en extern toezicht en kwaliteitsregulering

Specialist(en)