Frank Mulder benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas

06-08-2019

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft de leden benoemd van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas. Aanleiding voor de instelling van deze commissie is dat per wet negen industriële bedrijven wordt verboden om na 1 oktober 2022 nog Gronings gas te gebruiken. In beginsel moeten deze ondernemingen de kosten hiervoor zelf betalen, maar onder bepaalde omstandigheden kan een tegemoetkoming toch aan de orde zijn; het is deze adviescommissie die hier een belangrijke stem in heeft. Voorzitter van de commissie is onze advocaat en partner Frank Mulder

Specialist(en)