De ‘Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs’ voor onze collega Hugo Wolterink

21-11-2019

Gisteren ontving onze collega, Hugo Wolterink, de ‘Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth scriptieprijs’ voor zijn masterscriptie: “Salary caps in het Europese voetbal, De (on)mogelijkheden van meer competitieve balans in het licht van de EU-regels omtrent vrij verkeer van werknemers en omtrent mededinging.” Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging voor Sport en Recht voor de scriptie die een belangwekkende bijdrage levert op het gebied van sport en recht. De jury, bestaande uit mr. Ella C.B. Adriaanse, mr. Mark J.M. Boetekees en mr. Harro J.A. Knijff, was unaniem in haar oordeel: “Hugo Wolterink’s scriptie kent een duidelijke opzet, een uitvoerig notenapparaat en een heldere conclusie. Interessant is dat Hugo Wolterink zijn onderzoek niet beperkt heeft tot Nederland en Europa”. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Hugo. Dat kan via hugowolterink@vbk.nl of via telefoonnummer +31 30 25 95 649. 

  

Specialist(en)