Wetswijziging gezamenlijk gezag door erkenning per 1 januari 2023

12-12-2022

In onze Legal Update van 25 maart 2022 informeerden wij u al over het Wetsvoorstel van rechtswege ontstaan gezamenlijk gezag door erkenning. Inmiddels is de wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd en is de datum van de inwerkingtreding bekend. Vanaf 1 januari 2023 krijgt een ongehuwde/niet-geregistreerde partner automatisch gezamenlijk gezag met de moeder, wanneer hij/zij het kind erkent. Zij hoeven het ouderlijk gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Indien een kind vóór 1 januari 2023 wordt erkend, dan moet de ongehuwde/niet-geregistreerde partner alsnog het ouderlijk gezag samen met de moeder regelen. Dit geldt ook als een kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Alleen wanneer een kind na 1 januari 2023 wordt erkend, verkrijgt de ongehuwde/niet-geregistreerde partner van rechtswege het ouderlijk gezag over zijn of haar kind.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Heeft u een vraag over het ouderlijk gezag? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Simone de Graaff en Stephanie Thijssen.

Download als pdf

Specialist(en)