Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door Eerste Kamer

13-03-2017

Eerder berichtten wij u reeds over het op handen zijnde wetsvoorstel over de wijziging van het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 1 juli 2016 aangegeven het pensioen in eigen beheer af te willen schaffen. Hij stelde daarbij een uitfasering van het pensioen in eigen beheer voor. Op 22 september 2016 heeft de Staatssecretaris hiertoe het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” ingediend. In dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) afgeschaft. De wet voorziet vervolgens in drie mogelijkheden voor de DGA ten aanzien van het reeds opgebouwde pensioen: 1) het premievrij aanhouden van het opgebouwde pensioen in eigen beheer, 2) het omzetten van de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer in oudedagsverplichting of 3) het afkopen van het pensioen.

De keuze voor afkoop gaat gepaard met een fiscaal voordeel. Dit fiscale voordeel geldt voor de jaren 2017 tot en met 2019. Het fiscale voordeel is het grootst wanneer de afkoop plaatsvindt in 2017. In dat jaar blijft namelijk 34,5% van het pensioen buiten de belastingheffing. In het wetsvoorstel wordt overigens geen onderscheid gemaakt tussen reeds gepensioneerden en de DGA’s waarbij het pensioen nog niet is ingegaan.

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De kogel is dus nu door de kerk; het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. De regeling gaat in per 1 april 2017 en vanaf dat moment hebben DGA’s drie maanden de tijd om een beslissing te nemen omtrent het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer.

Uiteraard zijn ook de gevolgen voor de echtscheidingspraktijk groot. Volgens de nieuwe regels heeft de DGA toestemming nodig van de (voormalige) partner om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden voor de (ex-) echtgenoten.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Dit is een Legal Update van team Familierecht.

Download als pdf