Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie aangenomen door de Tweede Kamer

13-12-2018

In onze Legal Update van 19 juni 2018 informeerden wij u reeds over het initiatiefwetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie. Op dinsdag 11 december 2018 heeft de officiƫle stemming plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen. Uiteraard zal nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moeten aannemen voordat de wet daadwerkelijk van kracht kan worden.

In het wetsvoorstel wordt de alimentatieduur verkort van maximaal twaalf jaar naar maximaal vijf jaar. De tekst van artikel 1:157 BW zal zo worden gewijzigd dat wanneer de rechter geen termijn heeft bepaald, de alimentatieverplichting van rechtswege eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Op deze hoofdregel zullen drie uitzonderingen bestaan:

  • Indien er zorg is voor jonge kinderen, blijft de maximale alimentatieduur twaalf jaar. De alimentatieverplichting kan dan pas eindigen wanneer het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt;
  • Bij een langdurig huwelijk (langer dan vijftien jaar), waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie tien jaar duren (maximaal tot het bereiken van de AOW-leeftijd);
  • Bij een langdurig huwelijk (langer dan vijftien jaar) waarbij de alimentatiegerechtigde bovendien vijftig jaar of ouder is (maar nog geen 57 zodat de uitzondering hiervoor niet geldt), heeft diegene recht op maximaal tien jaar partneralimentatie. Deze extra uitzondering vervalt zeven jaar na de inwerkingtreding van de wet.

Volgens de initiatiefnemers komen zij met deze wijzigingen tegemoet aan de kritiek van onder andere de Raad van State en wordt uitvoering gegeven aan een breed levende maatschappelijke wens om de alimentatieduur te verkorten. De grondslag voor partneralimentatie blijft dezelfde als nu, solidariteit c.q. lotsverbondenheid tussen ex-echtgenoten

Mits de Eerste Kamer dus akkoord gaat, treedt de wet vanaf 1 januari 2020 in werking. De nieuwe verkorte termijnen gelden voor verzoeken (echtscheidingsverzoeken of verzoeken tot vaststelling partneralimentatie) ingediend na 1 januari 2020.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Anke Mulder.

Download als pdf

Specialist(en)