Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer

23-05-2019

In onze Legal Updates van 19 juni 2018 en 13 december 2018 informeerden wij u reeds over het initiatiefvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie. Het wetsvoorstel was op 11 december 2018 al aangenomen door de Tweede Kamer. Op 21 mei 2019 heeft de stemming in de Eerste Kamer plaatsgevonden en de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. De heeft tot gevolg dat de standaard alimentatietermijn met ingang van 1 januari 2020 wordt verkort van twaalf jaar naar vijf jaar. Hierop zal een aantal uitzonderingen bestaan voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Als de rechter geen alimentatietermijn heeft bepaald, zal de alimentatieverplichting met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege eindigen na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De alimentatieduur kan dus ook korter zijn dan vijf jaar, bijvoorbeeld bij een huwelijk van zes jaar. Er zullen uitzonderingen gelden voor de volgende situaties:

  1. Indien er zorg is voor jonge kinderen, kan de alimentatieverplichting pas eindigen wanneer het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De alimentatieduur kan dan dus maximaal twaalf jaar zijn.
  2. Indien sprake is van een langdurig huwelijk (langer dan 15 jaar op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding) waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De maximale alimentatieduur is dan dus tien jaar. Een mogelijke wijziging van de wettelijke AOW-leeftijd nadien, heeft geen gevolgen voor de alimentatieduur.
  3. Bij een langdurig huwelijk (langer dan 15 jaar op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding) waarbij de alimentatiegerechtigde bovendien vijftig jaar of ouder is (en op of vóór 1 januari 1970 is geboren), heeft de alimentatiegerechtigde recht op maximaal tien jaar partneralimentatie. Deze extra uitzondering vervalt zeven jaar na de inwerkingtreding van de wet.

Naast de uitzonderingen op de hoofdregel van vijf jaar, zal er ook een hardheidsclausule gelden. Als beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter de termijn alsnog verlengen op verzoek van de alimentatiegerechtigde.

Lopende alimentatieverplichtingen zullen niet door de nieuwe wetgeving worden geraakt. De nieuwe regels zijn van toepassing op alimentatieverplichtingen die op of na 1 januari 2020 tussen partijen worden overeengekomen of waarbij het verzoek tot echtscheiding is ingediend op of na 1 januari 2020.

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef.

Download als pdf