Wetsvoorstel bevordering mediation

11-08-2016

Toen Kamerlid Van der Steur Minister van Veiligheid en Justitie werd trok hij zijn drie eerder ingediende wetsvoorstellen omtrent mediation in. Hij kondigde wel aan dat hij als minister een nieuw wetsvoorstel aangaande mediation zou indienen. Op 13 juli jl. is dit wetsvoorstel “Wetsvoorstel bevordering mediation” door minister Van der Steur gepubliceerd. In het nieuwe conceptvoorstel heeft de minister het oude plan waarin mediation verplicht werd gesteld afgezwakt, mede onder druk van een meerderheid van de Kamer. De minister geeft in zijn toelichting aan het idee van verplichte mediation los te laten. ‘Het Nederlandse mediationbeleid is en blijft gericht op het behoud van maximale vrijheid in de praktijk voor de toepassing van mediation en onderwerpt deze niet aan van bovenaf opgelegde regels.’ 

Wel moet volgens het voorstel in de inleidende processtukken expliciet naar voren komen of partijen in mediation zijn geweest. Indien dat niet het geval is moet worden aangeduid waarom niet. Partijen dienen zich dus voorafgaand aan het starten van een gerechtelijke procedure actief rekenschap te geven van de mogelijkheid van mediation.           

Het merendeel van het wetsvoorstel omvat regelgeving omtrent een nieuw op te stellen openbaar register voor mediators. Alleen mediators die staan ingeschreven in dit register (en dus voldoen aan de in dit voorstel geformuleerde vereisten) mogen de wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’ dragen.

Verder wordt in het wetsvoorstel specifiek benoemd dat bestuursorganen zoveel mogelijk geschillen moeten voorkomen door middel van communicatie en in het bijzonder door mediation. Aan een verzoek van de burger tot mediation mag door een bestuursorgaan niet zomaar voorbijgegaan worden. Een weigering om mediation toe te passen moet berusten op een deugdelijke motivering.

Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter consultatie voor. Deze (internet)consultatie loopt tot 8 september 2016. Na afloop van deze consultatie zal er een rapport gepubliceerd worden met een samenvatting van de bijdragen en een reactie daarop. Eventueel kan het wetsvoorstel aan de hand hiervan worden aangepast. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van het team Familierecht Mediation

Download als pdf