Uitstel (beoogde) inwerkingtreding Wet pensioenverdeling bij scheiding

13-05-2020

In onze eerdere Legal Update van 15 maart 2018 schreven wij over het voornemen van minister Koolmees om pensioenverdeling bij scheiding te moderniseren. Het wetsvoorstel is op 16 september 2019 ingediend bij de Tweede Kamer.

Het huidige wetsvoorstel

In het wetsvoorstel is gekozen voor een nieuwe standaardwijze van pensioenverdeling: conversie. Pensioen wordt voortaan automatisch en direct na de scheiding verdeeld. Hierdoor zijn ex-partners niet langer afhankelijk van elkaar. De Basisregistratie Personen (BRP) doet bij registratie van een scheiding direct melding aan de betrokken pensioenuitvoerder(s). De pensioenuitvoerder is vervolgens verplicht om ex-partners een zelfstandige pensioenaanspraak te geven op de helft van het tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen.

Het wetsvoorstel is niet van toepassing voor samenwonenden.

Uitstel inwerkingtreding en wijziging wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft op 7 april 2020 besloten het wetsvoorstel pas na het zomerreces van 2020 te zullen behandelen. Op 21 april 2020 heeft minister Koolmees gemeld dat de beoogde inwerkingsdatum hierdoor niet langer haalbaar is. De beoogde inwerkingstredingsdatum wordt verschoven naar 1 januari 2022. Het wetsvoorstel zal per nota van wijziging worden aangepast. Minister Koolmees hoopt de behandeling van het wetsvoorstel kort na het zomerreces van 2020 voort te zetten, zodat er tijdig duidelijkheid bestaat over het wetsvoorstel voor scheidende partijen, scheidingsprofessionals en pensioenuitvoerders. Dit betekent vermoedelijk dat het wetsvoorstel van toepassing zal zijn op scheidingen die zijn afgerond na 1 januari 2022 in plaats van 1 januari 2021.  

Wij zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen. 

Dit is een Legal Update van Anke Mulder en Els van Bruggen.

Download als pdf

Specialist(en)