Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel gecombineerde geslachtsnaam voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

21-09-2022

In onze Legal Updates van 17 februari 2021, 15 december 2021 en 30 juni 2022 informeerden wij u over het wetsvoorstel voor de gecombineerde geslachtsnaam. Deze wet moet het mogelijk maken dat ouders bij de aangifte van de geboorte van hun eerste kind kunnen kiezen voor een combinatie van hun achternamen. Deze achternaam geldt vervolgens ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

In laatstgenoemde Legal Update bespraken wij de op 29 juni 2022 door de Minister voor Rechtsbescherming aan het wetsvoorstel toegevoegde overgangsregeling. Deze overgangsregeling zou het mogelijk moeten maken dat ouders van wie het eerste kind in het gezin is geboren op of na 29 januari 2019 alsnog een dubbele achternaam aan hun kind kunnen geven. De Minister heeft voorgesteld de overgangsregeling voor de duur van één jaar na inwerkingtreding van de wet open te stellen.

Tweede Kamerleden Ellian (VVD) en Van Ginneken (D66) hebben op 7 september 2022 een amendement ingediend tot verruiming van deze overgangsregeling. Zij hebben voorgesteld 29 januari 2019 te wijzigen in 1 januari 2016, als gevolg waarvan ouders van wie het eerste kind in het gezin is geboren op of na 1 januari 2016 alsnog een dubbele achternaam aan hun kind (en eventuele volgende kinderen) kunnen geven.

Ellian en Van Ginneken zijn er bij dit amendement vanuit gegaan dat het wetsvoorstel in werking treedt op 1 januari 2024. Gelet op de mogelijkheid om tot één jaar na inwerkingtreding van de wet gebruik te maken van de overgangsregeling, is het oudste kind in het gezin op dat moment maximaal acht jaar. Volgens Ellian en Van Ginneken is tot de leeftijd van acht jaar de identiteit van een kind nog niet dermate ontwikkeld dat het veranderen van de geslachtsnaam negatieve gevolgen zou kunnen hebben. Daarnaast sluit de leeftijdsgrens van acht jaar volgens Ellian en Van Ginneken goed aan bij de grens die sommige rechtbanken hanteren bij het horen van kinderen in familierechtelijke procedures (overigens in afwijking van de in de wet opgenomen 12-jaarsgrens).

Op 13 september 2022 heeft de Tweede Kamer dit amendement en het gewijzigde wetsvoorstel aangenomen. Het wetsvoorstel moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer.

Op 7 september 2022 is ook een amendement ingediend tot wijziging van de regels die gelden indien de ouders geen keuze maken voor de geslachtsnaam, maar dat amendement is verworpen. Het uitgangspunt blijft dus dat, als ouders geen keuze maken, het kind de achternaam van de vader of de duomoeder krijgt in geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap en de achternaam van de moeder indien geen sprake is van een huwelijk.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef.

Download als pdf