Trouwen in algehele gemeenschap van goederen wordt goedkoper

28-02-2018

In onze Legal Update van 10 mei 2017 informeerden wij u reeds over de gevolgen van de nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen die per 1 januari 2018 in werking is getreden. Vanaf 1 januari 2018 geldt bij het aangaan van een huwelijk standaard de beperkte gemeenschap van goederen. Deze beperkte gemeenschap van goederen houdt onder meer in dat bezittingen en schulden die voor het huwelijk van één van partijen waren, voortaan ook na het sluiten van het huwelijk privé blijven. Erfenissen en schenkingen vallen ook buiten de gemeenschap. Als  aanstaande echtgenoten hiervan willen afwijken en bijvoorbeeld alsnog in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, dan moeten zij naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te laten maken, met alle kosten van dien.

Minister Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, wil aanstaande echtgenoten die toch in algehele  gemeenschap van goederen willen trouwen de mogelijkheid bieden om hun keuze voor de algehele gemeenschap van goederen kenbaar te maken via een modelverklaring die zij zowel digitaal als op papier bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen invullen. Door dit formulier vervallen de notariskosten voor het opmaken van huwelijkse voorwaarden. Bovendien wordt trouwen in algehele gemeenschap van goederen hierdoor minder ingewikkeld. Het is de bedoeling dat deze maatregel ook zal gelden voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap in algehele gemeenschap van goederen.

De minister heeft het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld door de Tweede Kamer. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef.

Download als pdf

Specialist(en)