Termijn partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar?

19-06-2018

Op 19 juni 2015 is het initiatiefwetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel omvatte een verandering van grondslag van partneralimentatie (verlies van verdiencapaciteit), verkorting van de alimentatieduur, een vereenvoudiging van de berekeningsmethode en de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden partneralimentatie te kunnen uitsluiten. Er kwam veel kritiek op dit voorstel, ook van de Raad van State en het werd stil.

Van Oosten (VVD), Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66) presenteerden op 11 juni 2018 een vereenvoudiging van het eerder voorgestelde wetsvoorstel, waarbij alleen de verkorting van de alimentatieduur in stand is gebleven. De initiatiefnemers willen dat de alimentatieduur wordt verkort van maximaal twaalf jaar naar maximaal vijf jaar. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal in het vernieuwde artikel 1:157 BW worden opgenomen dat wanneer de rechter geen termijn heeft bepaald, de alimentatieverplichting van rechtswege eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren. Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen:

  • Bij een langdurig huwelijk, waarbij degene die recht heeft op alimentatie ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd);
  • Indien er zorg is voor jonge kinderen, blijft de maximale alimentatieduur twaalf jaar. De alimentatieverplichting kan dan pas eindigen wanneer het jongste kind ouder dan twaalf jaar is.

Volgens de initiatiefnemers komen zij met deze wijzigingen tegemoet aan de kritiek van onder andere de Raad van State en wordt uitvoering gegeven aan een breed levende maatschappelijke wens om de alimentatieduur te verkorten.

De grondslag voor partneralimentatie blijft dezelfde als nu (solidariteit c.q. lotsverbondenheid tussen ex-echtgenoten). De huidige berekeningsmethode wordt niet aangepast en de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden partneralimentatie uit te sluiten is niet langer in het wetsvoorstel opgenomen.

Nu is het afwachten of er voldoende steun is in de Kamer om het wetsvoorstel aan te nemen.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Stephanie Thijssen.

Download als pdf