Pensioen automatisch verdelen bij echtscheiding

15-03-2018

Mogelijk wordt het pensioen bij echtscheiding voortaan automatisch verdeeld. Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben de ex-partners bij een scheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap door de ander is opgebouwd. In het huidige stelsel moeten ex-partners binnen twee jaar nadat hun echtscheiding is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand bij het pensioenfonds aangeven dat zij aanspraak maken op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De pensioenfondsen keren de pensioenaanspraken dan vanaf het bereiken van de pensioen- gerechtigde leeftijd van diegene die het pensioen heeft opgebouwd maandelijks rechtstreeks aan de andere echtgenoot uit. Indien de ex-echtgenoten dit echter niet binnen twee jaar doorgeven aan het pensioenfonds, moeten zij de uitbetaling van het pensioen zelf in onderling overleg regelen en dat leidt niet zelden tot discussies.

Minister Koolmees wil dat dit eenvoudiger wordt en wil de kwetsbare partner beter beschermen. Hij verwacht medio 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te kunnen sturen waarin wordt voorgesteld dat het pensioenfonds de pensioenrechten na echtscheiding direct gaat verdelen tussen ex-partners. Volgens de minister moet verevening niet langer het uitgangspunt zijn, maar moet sprake zijn van conversie van het pensioen. Wat er met het bijzonder partnerpensioen moet gebeuren in het nieuwe voorstel blijft onduidelijk. Door conversie gaat de pensioenverdeling direct na de echtscheiding in en niet pas op de pensioengerechtigde leeftijd van de ex-echtgenoot, zoals in het huidige stelsel bij pensioenverevening. De minister wil hiermee voorkomen dat ex-echtgenoten nog hun hele verdere leven van elkaar afhankelijk zijn.

De ex-echtgenoten kunnen samen aangeven dat zij de verdeling van hun pensioen anders willen regelen en dan wordt het pensioen niet automatisch verdeeld na de echtscheiding. De nieuwe regels gaan overigens niet gelden voor samenwonenden. Zij kiezen er volgens minister Koolmees bewust voor om financieel zelfstandig te blijven.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef.

Download als pdf

Specialist(en)