Overgangsrecht Wet herziening partneralimentatie

10-10-2019

In onze eerdere Legal Updates van 19 juni en 13 december 2018 en 23 mei 2019 hebben wij u geïnformeerd over de Wet Herziening Partneralimentatie. Deze wet zal met ingang van 1 januari 2020 in werking treden. Gelet op het belang ervan brengen we nog even de nieuwe alimentatietermijnen onder de aandacht.

De wet verkort de duur van de alimentatieverplichting van twaalf jaar naar een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaren. Hierop bestaan twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen. In de Legal Update van 23 mei 2019 kunt u meer lezen over deze uitzonderingen.

Naast deze uitzonderingen zal er een hardheidsclausule gaan gelden. De rechter kan de termijn verlengen op verzoek van de alimentatiegerechtigde wanneer beëindiging van de alimentatie gelet op de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd, bijvoorbeeld wanneer de alimentatiegerechtigde in onvoldoende mate zou kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt vanwege de zorg voor een gehandicapt kind, of door tijdens het huwelijk ontstane gezondheidsproblemen van de alimentatiegerechtigde.

Het overgangsrecht bepaalt dat de wetswijziging geen veranderingen met zich meebrengt voor de reeds bestaande alimentatieverplichtingen. De wet is van toepassing op alimentatieverplichtingen die op of na 1 januari 2020 tussen partijen worden overeengekomen of waarbij het verzoek tot echtscheiding is ingediend op of na 1 januari 2020.

Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de situatie waarbij het verzoek tot echtscheiding is ingediend vóór 1 januari 2020, zonder dat hierbij direct al om partneralimentatie wordt verzocht. De vraag is dan welke termijn van toepassing zal zijn indien vervolgens na 1 januari 2020 om partneralimentatie wordt verzocht. Hoewel de initiatiefnemers van de wet lijken te hebben bedoeld dat in deze situatie de oude wetgeving geldt, zal de rechtspraktijk dit moeten uitwijzen.

Dit is een Legal Update van Stephanie Thijssen.

Download als pdf

Specialist(en)