Maatregelen van de Rechtspraak in verband met het coronavirus (2)

26-03-2020

In onze eerdere Legal Update van 20 maart jl. schreven wij over de sluiting van alle gerechtsgebouwen tot en met maandag 6 april a.s. in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Voortzetting huidige werkwijze

De Rechtspraak heeft op 25 maart jl. bekend gemaakt de huidige werkwijze ook na 6 april a.s. voort te zetten. De deuren van de gerechtsgebouwen blijven gesloten. Zittingen vinden geen doorgang, tenzij er sprake is van dringende noodzaak. Op www.rechtspraak.nl is een lijst van dergelijke urgente zaken gepubliceerd. Het uitgangspunt is en blijft dat er geen fysieke zittingen plaatsvinden. Horen gebeurt telefonisch of via videoverbinding. De schriftelijke procedures vinden – zoals nu ook het geval is - zo veel mogelijk doorgang. Medewerkers van de Rechtspraak werken vanuit huis, tenzij dit niet kan vanwege de aard van het werk. De Rechtspraak poogt ook in tijden van crisis haar taak uit te oefenen en te voorzien in rechtsbescherming. 

Nieuw: uitbreiding van zaken met hoge prioriteit

Nieuw aan de aangekondigde werkwijze is dat het type zaken dat momenteel wél wordt behandeld, geleidelijk aan zal worden uitgebreid. Het gaat om zaken met hoge prioriteit. Het is nog niet bekend welk type procedures het betreft.  In de komende week zal de Rechtspraak een aanvullende lijst van zaken met hoge prioriteit opstellen.

De regering heeft aangekondigd op dinsdag 31 maart a.s. nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekend te maken. Mogelijk zijn deze maatregelen ook van invloed op de werkwijze van de Rechtspraak.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Els van Bruggen.

Download als pdf

Specialist(en)