Maatregelen van de Rechtspraak in verband met het coronavirus

20-03-2020

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen in Nederland, zo ook voor de rechtspraak. Welke maatregelen zijn er getroffen en wat is de invloed daarvan op uw zaak?

De maatregelen

De Rechtspraak heeft besloten om de deuren van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges in ieder geval tot en met maandag 6 april aanstaande te sluiten. De centrale balies in alle gerechtsgebouwen zijn gesloten. Op de websites van de verschillende gerechten staat vermeld welke werkzaamheden nog worden uitgevoerd en hoe stukken kunnen worden ingediend (schriftelijk, per mail of per fax). In principe gaat geen enkele zitting door. Uitzondering hierop vormen urgente zaken.   

Welke zaken kwalificeren als urgent en gaan dus door?

Zaken waarbij niet gewacht kan worden met het nemen van een rechterlijke beslissing vinden doorgang. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken met betrekking tot faillissementen, urgente familierechtzaken, spoedeisende kort gedingen en voorlopige voorzieningen. Deze zaken zullen zoveel mogelijk plaatsvinden met gebruik van videoverbindingen en telefonisch horen. Alleen in uitzonderingssituaties zal de zitting nog fysiek gehouden worden. Bij een fysieke zitting mogen alleen procespartijen aanwezig zijn. Al het publiek wordt de toegang geweigerd. Bij grote publieke belangstelling zullen zittingen (waar mogelijk) worden uitgezonden via een livestream.

Welke overige werkzaamheden lopen door?

De schriftelijke procedures vinden zo veel als mogelijk doorgang. De rol- en rekest administratie werken zo veel mogelijk door. Processtukken zoals een conclusie van antwoord, akte of verweerschrift, kunnen – en moeten – op de gebruikelijke wijze en binnen de gebruikelijke termijnen bij de rechtbanken ingediend worden. Uitzondering hierop vormt de sector kanton bij de rechtbanken. Indien binnen de sector kanton op de schriftelijke rolzitting geen stukken zijn ingediend, wordt de zaak vier weken aangehouden. 

Uitspraken worden nog steeds gedaan en gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Het blijft ook mogelijk om nieuwe zaken (zowel dagvaardingen als verzoekschriften) in te dienen bij de gerechten. Indien u een procedure aanhangig wenst te maken, zijn wij u hierbij graag van dienst.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Els van Bruggen.

Download als pdf

Specialist(en)