Kinderalimentatie opvoeren als schuld in box 3

29-04-2016

Per 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. Hierdoor kan de kinderalimentatie niet meer onder box 1 van de aangifte inkomstenbelasting opgevoerd worden. Deze oude fiscale regeling leverde alimentatieplichtigen een aftrekpost van € 820,- tot € 3.000,- per jaar op.

Ondanks het wegvallen van deze aftrekpost staan alimentatiebetalers niet helemaal met lege handen. Door het afschaffen van de regeling in box 1 ontstaat er een andere aftrekpost. Men kan de waarde van de kinderalimentatie opvoeren als schuld onder box 3. Dit heeft alleen zin als er sprake is van vermogen hoger dan het heffingsvrije vermogen (€ 24.437,- in 2016 respectievelijk € 48.874,- voor partners). Indien er geen sprake is van een dusdanig vermogen, bieden de huidige fiscale mogelijkheden geen voordelen.

Het voordeel dat met de aftrekpost in box 3 kan worden behaald is 1,2% van de contante waarde van de alimentatieverplichting. De contante waarde is het bedrag dat nu nodig is om alle toekomstige kinderalimentatiebetalingen te kunnen voldoen. Bij de berekening van de contante waarde wordt ook rekening gehouden met de leeftijd van de alimentatiebetaler. Uiteindelijk wordt de contante waarde van de kinderalimentatieverplichting in mindering gebracht op de bezittingen, waarbij rekening wordt gehouden met een drempel van € 3.000,-. Dit alles maakt de berekening van de contante waarde niet gemakkelijk.

Overigens gaat het hier om een tijdelijk voordeel: hier kan alleen gebruik van worden gemaakt bij de aangifte over 2015 en 2016. Indien u als alimentatieplichtige nog geen belastingaangifte heeft gedaan, kunt u de kinderalimentatie opgeven als een schuld in box 3. Mocht u al belastingaangifte hebben gedaan, dan bestaat de mogelijkheid de aangifte te wijzigen en alsnog het belastingvoordeel te genieten. 

Dit is een Legal Update van het team Familierecht.

Download als pdf