Indexering alimentatie 2023 vastgesteld op 3,4%

16-11-2022

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd.

Met ingang van 1 januari 2023 worden de kinder- en partneralimentatiebedragen van rechtswege verhoogd met 3,4%, tenzij de wettelijke indexering bij overeenkomst of door een rechterlijke uitspraak is uitgesloten.

Dit heeft de Minister voor Rechtsbescherming, de heer F.M. Weerwind, bij beschikking van 4 november 2022 bekend gemaakt.

Dit is een Legal Update van Stephanie Thijssen

Download als pdf

Specialist(en)