Het doorgeven van scheiding aan de pensioenuitvoerder: eenvoudiger dan voorheen

14-11-2017

Bij een echtscheiding heeft de ex-partner op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat door de andere partner gedurende het huwelijk is opgebouwd.

Ook kunnen andere afspraken gemaakt worden over de verdeling van het ouderdomspensioen. Met een speciaal mededelingsformulier moeten deze afspraken binnen twee jaar worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Zo weet de pensioenuitvoerder van de scheiding en is bekend dat het ouderdomspensioen moet worden overgemaakt aan de ex-partner. De pensioenuitvoerder zal te zijner tijd als het pensioen ingaat, het deel van de ex-partner rechtstreeks aan hem of haar uitbetalen. Als het formulier niet binnen twee jaar na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand wordt ingediend moeten de ex-partners zelf de uitbetaling van het te verdelen ouderdomspensioen regelen.

De pensioenuitvoerders hebben aangegeven dat het te vaak voorkomt dat het melden van de afspraken over het ouderdomspensioen wordt nagelaten. Dit zorgt ervoor dat de ex-partner dus zelf achter zijn of haar deel van het pensioen moet aangaan en dat geen rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder plaatsvindt. In de praktijk kan dit leiden tot nieuwe conflicten, omdat ex-partners in zo’n situatie weer afhankelijk van elkaar zijn. Het vernieuwde mededelingsformulier, uitgebracht op 23 oktober 2017 door het ministerie van Sociale Zaken, is korter en vereenvoudigd. Dit moet bevorderen dat ex-partners de pensioenuitvoerder meer dan nu het geval is op de hoogte brengen van de gemaakte afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen.

Het nieuwe mededelingsformulier vindt u op de website van de Belastingdienst of via deze link.

Dit is een Legal Update van het team Familierecht.

Download als pdf