De Wet dubbele achternaam

17-02-2021

Op 8 februari 2021 heeft de Minister voor Rechtsbescherming het concept wetsvoorstel voor de Wet dubbele achternaam ter internetconsultatie voorgelegd. De wet maakt het mogelijk dat ouders bij de aangifte van de geboorte van hun kind kunnen kiezen voor een combinatie van hun achternamen. Op dit moment moeten de ouders bij de aangifte van de geboorte nog kiezen tussen de achternaam van de ene of de andere ouder. Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit 2020 blijkt echter dat 32% van de mensen de mogelijkheid wil hebben om hun kinderen de namen van beide ouders mee te geven. Het wetsvoorstel beoogt aan deze wens tegemoet te komen door ouders meer mogelijkheden te bieden bij de keuze voor de achternaam. 

Als de ouders kiezen voor een combinatie van hun achternamen, dan mogen zij zelf kiezen in welke volgorde die namen komen te staan. De dubbele geslachtsnaam mag maximaal uit twee namen bestaan en zal worden geschreven zonder koppelteken. Indien de ouders al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Smit Jansen, geldt dat deze naam als een enkelvoudige achternaam wordt gezien en dan kunnen de ouders daaraan dus nog een naam toevoegen, zodat de volledige achternaam bijvoorbeeld 'Smit Jansen De Boer' luidt.

Kinderen die een dubbele achternaam krijgen, kunnen vervolgens één van de achternamen doorgeven aan hun kinderen.

Indien sprake is van adoptie van een kind met meerdere nationaliteiten, geldt een extra keuzemogelijkheid. Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij de geboorte en de namen van hun adoptieouders. Ook hier geldt echter wel het maximum van twee namen in totaal. 

Het is niet verplicht om te kiezen voor een dubbele achternaam. Als de ouders geen keuze maken en er is sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan krijgt hun kind automatisch de achternaam van de vader of de achternaam van de duomoeder (de vrouwelijke partner van de moeder uit wie het kind geboren is). Indien geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.  

De wet zal van toepassing zijn op kinderen die na de inwerkingtreding van de wet geboren worden. Indien de ouders vervolgens na inwerkingtreding van de wet een keuze maken voor een dubbele achternaam voor hun kind, dan geldt die keuze ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin. 

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het wetsvoorstel. 

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef. 

Download als pdf

Specialist(en)