De plannen omtrent de aftrekbaarheid van partneralimentatie

30-01-2018

In het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst’’ zijn de plannen van het nieuwe kabinet uiteengezet. Het kabinet wil een vereenvoudiging van het belastingstelsel. Met het pakket Belastingplan 2018, dat bestaat uit wetsvoorstellen met betrekking tot verschillende onderwerpen uit het regeerakkoord, heeft de Eerste Kamer op 19 december 2017 ingestemd (EK, 34 785, B). Hiermee zijn de eerste stappen gezet tot een hervorming van het belastingstelsel. In deze Legal update een korte uitleg over de fiscale gevolgen van het nieuwe belastingstelsel dat voor vele alimentatiebetalers eraan zit te komen.

Partneralimentatie is nu fiscaal aftrekbaar en wordt gezien als belastbaar inkomen voor de alimentatie ontvanger. Het huidige belastingstelsel kent op dit moment vier schijven (36,55%, 40,85%, 40,85% en 51.95%).

Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat ze de huidige vier belastingschijven in 2019 willen omzetten naar een twee schijvenstelsel. Er komt dan een schijf met een basistarief van 36,93% over het inkomen tot € 68.600,-- en een schijf voor het inkomen vanaf € 68.600,-- met een toptarief van 49,5%.

Voorts zijn er ook nieuwe plannen om in een geleidelijk afbouw de hoogte waartegen aftrekposten zoals de partneralimentatie in mindering kunnen worden gebracht, te beperken. Hierbij gaat het overigens niet alleen om partneralimentatie, maar ook bijvoorbeeld om hypotheekrente of studiekosten. Deze aftrekposten worden allemaal afgebouwd naar het uiteindelijk basistarief van 36,93% per 2023.

Wat zijn de gevolgen van deze wijziging voor de alimentatiebetaler? In de alimentatieberekening van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met het fiscaal voordeel waar de alimentatiebetaler recht op heeft aangezien alimentatie van de belasting mag worden afgetrokken. Voor iemand die nu in de hoogste schijf valt kan de partneralimentatie afgetrokken worden tegen een tarief van 52%. Verlaging van de aftrek in de toekomst kan de huidige alimentatiebetaler veel geld kosten.
Naar aanleiding hiervan rijst de vraag of de beperking van de aftrekposten een mogelijkheid biedt om bij invoering van het nieuwe stelsel de rechtbank te verzoeken de hoogte van de huidige alimentatieverplichting opnieuw te beoordelen. Hiervoor is op grond van de wet vereist dat er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. Het antwoord daarop is nu nog niet te geven.

De beperking van de aftrekposten moet nog worden omgezet in een wetsvoorstel dat daarna door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Dit zal waarschijnlijk in de loop van het jaar gebeuren.

Dit is een Legal Update van het team Familierecht.

Download als pdf