De invloed van het coronavirus op de omgangsregeling

20-03-2020

Wegens de uitbraak van het coronavirus zijn de scholen tot en met 6 april a.s. gesloten. Deze sluiting vraagt de nodige flexibiliteit van ouders. Kinderen dienen thuis opgevangen te worden. In het geval van schoolgaande kinderen is daarom wellicht een (tijdelijke) aanpassing van de omgangsregeling vereist.

Scenario I: beide ouders kunnen de kinderen opvangen

Als beide ouders in staat zijn om de kinderen thuis te verzorgen, bestaat er niet direct een aanleiding om de omgangsregeling te wijzigen. De omgang kan in beginsel op de gebruikelijke manier plaatsvinden, indien partijen voldoende flexibel zijn met thuiswerken om naast het werk ook de opvang van de kinderen te kunnen verzorgen. Mocht dat niet het geval zijn kan een tijdelijke aanpassing wenselijk zijn.

Scenario II: verplichte quarantaine

Wat als de kinderen twee weken in quarantaine moeten blijven vanwege een (eventuele) besmetting? Als het niet mogelijk is om de kinderen te vervoeren, bijvoorbeeld vanwege verplichte quarantaine, dan is dit in de regel een reden om de omgang (tijdelijk) niet te laten plaatsvinden. De ouder waar de kinderen in quarantaine verblijven, zal dan wel contact moeten faciliteren met de andere ouder, bijvoorbeeld door middel van bellen en/of videogesprekken.

Scenario III: slechts één van de ouders kan de kinderen opvangen

Als slechts één van beide ouders in staat is om thuis te werken en de kinderen op te vangen, is het verstandig om in onderling overleg (tijdelijke) afspraken te maken over de zorg voor de kinderen. Indien beide ouders daarmee akkoord zijn zou eventueel de hulp van familie en/of vrienden kunnen worden ingeschakeld, voor zover de ouders daarmee akkoord zijn gezien de RIVM-richtlijnen. Mocht het niet mogelijk zijn om samen (tijdelijke) afspraken te maken, dan is het mogelijk hulp te vragen van een advocaat of mediator die op afstand kan helpen.

Wat als overeenstemming niet mogelijk is en de omgangsregeling niet wordt nagekomen?

In beginsel zijn beide ouders verplicht om de omgangsregeling na te komen. Als men dat niet doet is er sprake van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Wanneer één van de ouders zich ondanks meerdere aanmaningen niet houdt aan de omgangsregeling, is het mogelijk een spoedprocedure (kort geding) te starten. In deze procedure kan de rechter gevraagd worden om de andere ouder te verplichten tot nakoming en in sommige gevallen vragen om een dwangsom (boete) op te leggen voor iedere keer dat de andere ouder zich niet houdt aan de omgangsregeling. Ook is het mogelijk om in een verzoekschriftprocedure een wijziging van de omgangsregeling te vragen of in ouderschapsbemiddeling nieuwe afspraken te maken, indien daar aanleiding toe bestaat.

De Rechtspraak heeft echter aangekondigd de deuren in ieder geval tot en met 6 april aanstaande te sluiten. Rechtszaken gaan alleen door indien er sprake is van 'superspoed'. (Tijdelijke) niet-nakoming of wijziging van de zorgregeling vallen daar hoogstwaarschijnlijk niet onder.

Des te meer reden voor ouders om in deze tijden samen duidelijke afspraken te maken over de kinderen en met elkaar het gesprek te blijven aangaan.

Mocht u vragen hebben over een (tijdelijke) wijziging van een omgangsregeling, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst.

Dit is een Legal Update van Els van Bruggen.

Download als pdf 

Specialist(en)