Cijfers van het aantal echtscheidingen in 2020 bekend

12-11-2021

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) maakt jaarlijks de cijfers van het aantal echtscheidingen in Nederland bekend. Recent zijn de cijfers van het aantal echtscheidingen in 2020 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er in het afgelopen jaar 28.965 echtscheidingen zijn geregistreerd in de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand in Nederland. Dit is een daling ten opzichte van 2019, waarin 30.041 echtscheidingen zijn geregistreerd.

Daling aantal echtscheidingen in 2020

Aan echtscheidingsadvocaten is in 2020 veelvuldig de vraag gesteld of zij het aantal echtscheidingen zagen toenemen als gevolg van het uitbreken van het COVID-19 virus. In de praktijk bleek dat echter niet het geval te zijn en dat is met deze cijfers van het CBS ook bevestigd. Sterker nog, na een piek van het aantal scheidingen in 2014 (35.409) is het aantal scheidingen in 2020 voor het eerst sinds 1996 onder de 30.000 gedaald.

Oorzaak daling aantal echtscheidingen

De exacte oorzaak van de forse daling in 2020 is niet bekend. Aannemelijk is dat dit te maken heeft met de tijdelijke sluiting van de rechtbanken en de hoven als gevolg van de lockdown ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus en de vertraging die echtscheidingsverzoeken daardoor hebben opgelopen. Daarnaast is de daling mogelijk ook het gevolg van het vooruitschuiven van een eventuele scheidingswens. Het COVID-19 virus heeft immers bij veel mensen tot zorgen over de financiële situatie geleid. Het is dan ook voorstelbaar dat stellen extra onzekerheid als gevolg van een echtscheiding er in 2020 niet bij wilden hebben.

Tot slot is de daling van het aantal echtscheidingen in de afgelopen jaren in meer algemene zin het gevolg van het feit dat er steeds minder mensen trouwen. In 2020 trouwden 50.233 stellen, terwijl dat in de jaren ervoor schommelde tussen 63.000 en 64.000 stellen. Deze forse daling in 2020 is uiteraard ook deels te wijten aan het COVID-19 virus, waardoor veel stellen hun huwelijk hebben moeten uitstellen.

Toename aantal geregistreerde partnerschappen en samenlevingsovereenkomst

Het aantal geregistreerde partnerschappen neemt daarentegen al sinds 2014 fors toe. In 2014 gingen nog 10.119 stellen een geregistreerd partnerschap aan, terwijl dat in 2019 al 21.885 stellen waren. In 2020 waren dit, ondanks het Covid-19 virus, zelfs 24.136 stellen. Die jarenlange stijging heeft te maken met het feit dat een geregistreerd partnerschap sinds 2014 dezelfde rechten en verplichtingen kent als een huwelijk (met uitzondering van de wijze van beëindiging van dat partnerschap indien er geen kinderen zijn geboren).

Naast de mogelijkheid van het aangaan van een geregistreerd partnerschap bestaat ook de mogelijkheid een samenlevingsovereenkomst overeen te komen. Uit cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie blijkt dat het aantal stellen dat in 2020 voor een samenlevingscontract heeft gekozen hoger ligt (44.555) dan de jaren ervoor (ca 40.000).

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef.

Download als pdf