Cijfers onderzoek CBS - huwelijk en het krijgen van een kind verkleint de kans op (echt)scheiding

12-03-2019

Uit recent onderzoek van het CBS “Trouwen, kinderen krijgen en (echt)scheiden naar opleidingsniveau” volgt een samenhang tussen drie belangrijke beslissingen voor stellen: wel of niet trouwen, wel of niet beginnen aan kinderen en de relatie verbreken of bij elkaar blijven. Onderzocht is of de samenhang hiertussen verschilt naar opleidingsniveau.

Uit het onderzoek blijkt dat de kans dat ongehuwde stellen gaan trouwen kleiner wordt wanneer zij een eerste kind hebben gekregen. Het opleidingsniveau maakt hiervoor geen verschil. Andersom wordt de kans dat koppels een kind krijgen groter wanneer zij besluiten te trouwen. Dit laatste is te verklaren omdat het voor veel paren een bewuste keuze is: zo kunnen zij onder meer de administratieve ‘rompslomp’ om het vaderschap te formaliseren ontwijken door te gaan trouwen vóór de geboorte van het kind. Verder blijkt dat laag- en middelbaar opgeleiden vaker dan gemiddeld een buitenechtelijk kind krijgen.

De resultaten tonen ook aan dat wanneer het opleidingsniveau hoger is, de kans op een scheiding lager is. Samenwonende, kinderloze paren hebben de hoogste kans uit elkaar te gaan. Daarnaast blijkt dat het risico op het verbreken van de relatie bij laag- en middelbaar opgeleide stellen die wel al getrouwd zijn maar (nog) geen kinderen hebben ongeveer twee keer zo groot is als voor hoogopgeleide stellen die (nog) niet zijn getrouwd en (nog) geen kinderen hebben gekregen.

Het CBS concludeert dat laag- en middelbaar opgeleide stellen eerder geneigd zijn om uit elkaar te gaan, ongeacht de vraag of zij wel of niet waren getrouwd. Een belangrijke conclusie is dat zowel het huwelijk als het krijgen van een kind de kans op (echt)scheiding doet verkleinen, met name onder hoogopgeleiden. Uit het onderzoek blijkt dat als de investering in de relatie wordt vergroot, door te trouwen of een kind te krijgen, de scheidingsrisico’s afnemen. Het huwelijk en gezinsstabiliteit lijken volgens de onderzoekers steeds meer een privilege of statussymbool te worden voor hoogopgeleiden in Nederland.

Het volledige onderzoek van het CBS kunt u hier inzien.

Dit is een Legal Update van het team Familie- & Erfrecht.

Download als pdf