Vrijheid voor aanbestedende dienst om deelnemers aan onderhandse aanbesteding te selecteren

Datum: 3 juni 2016

In Bedrijfsjuridische berichten 2016, nr. 35 schreef Willemijn Oudenaarden het artikel 'Vrijheid voor aanbestedende dienst om deelnemers aan onderhandse aanbesteding te selecteren'.
In dit artikel wordt het op 25 maart 2016 door de Hoge Raad gewezen arrest in de beruchte Kadaster-zaak besproken. Met het onderhavige arrest heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vrijheid die een aanbestedende dienst heeft bij het selecteren van gegadigden voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Willemijn Oudenaarden
+31 30 259 55 72
willemijnoudenaarden@vbk.nl